Başvuru Süreci

Başvuru Noktası:

Kadronuzun olduğu birimde uzmanlık alanınıza en yakın “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”na başvurunuz. Uzmanlık alanı farklılığı sebebi ile başvurusu alınamayan öğretim elemanlarımız başvurularını “Birim Komisyonunun” yazılı gerekçesi ile birlikte doğrudan “Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na gönderebilirler.

Başvuru Öncesi Hazırlıklar:

27.06.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yeni “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ni mutlaka dikkatlice okuyunuz.  

(http://akademiktesvik.mu.edu.tr/Icerik/akademiktesvik.mu.edu.tr/Sayfa/akademiktesvikyonetmelik.pdf)

YÖKSİS girişinde sağlanan yardım dokümanı sürekli güncellenmektedir, yardım dokümanını okuyunuz.

(https://akademik.yok.gov.tr/OZGECMIS/documents/YARDIM_05_12_2018_v2.pdf?25403)

Başvurunuzda akademik faaliyetler için hangi destekleyici belgeleri sunacağınızın bir listesini yapınız. Beyan edilen faaliyetlerin belgelendirilmesi esastır. Hangi belgelerin gerektiği akademiktesvik.mu.edu.tr adresinde belgeler kısmında ilgili dokümanda açıklanmaktadır.

Yönlendirmeler için www.akademiktesvik.mu.edu.tr sitesini ve akademiktesvik@mu.edu.tradresinden gelen e-postaları takip ediniz. 

Başvuru Dosyalarının Hazırlanması:

YÖKSİS’ten aldığınız çıktı ile birlikte akademiktesvik.mu.edu.tr  sitesinde sağlanan Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formunu eksiksiz olarak doldurunuz.

Gerekli destekleyici belgeleri eksiksiz şekilde temin ediniz.

YÖKSİS çıktısı ile faaliyetlere ilişkin belgeler arasında YÖKSİS çıktısı üzerine el yazısı ile not düşerek (EK1, EK2 şeklinde) bağ kurunuz. Bu noktada akademiktesvik.mu.edu.tr sitesinin belgeler kısmındaki başvuru için gereken destek belgeler dokümanını referans amaçlı kullanabilirsiniz. (Örnek: Ek belge üzerine 1.2.1 kapsamında sunduğum projenin kapanış belgesidir yazabilirsiniz)

Sağladığınız belgelerin ilgili faaliyet kapsamında sizinle ilgili kısmını kırmızı kalem ya da fosforlu kalem ile belirtiniz.

Başvuru dosyanızı önde

1) İmzalı başvuru beyan belgesi

2) YÖKSİS çıktısı

3) Gereken destekleyici belgeler

olacak şekilde, yukarıdaki sıralamaya göre dosyalayarak “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”na 11 Ocak 2019 tarihine kadar teslim ediniz.

Başvuru Beyan Belgesini elektronik olarak (MS Word ortamında) doldurmanız ve YÖKSİS çıktınızın da bir elektronik kopyasını (tarayarak pdf formatında) oluşturarak, dosya isimlerinde başvuru sahibinin adı soyadı olacak şekilde komisyona iletmeniz işlemleri hızlandırması açısından tavsiye edilir.

 

Değerlendirme Rehberi

Başvuruların Komisyonlar Tarafından Değerlendirilmesi

“Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları” başvuruları 14-23 Ocak 2019 tarihleri arasında değerlendirmeye alır.

Birim Komisyonları, her bir başvuru için gerekli değerlendirmeyi yaparkenakademiktesvik.mu.edu.tr sitesinde sağlanan Karar Tutanağı Formunu eksiksiz doldurur. Formların elektronik ortamda doldurulması ve elektronik versiyonların daha önce başvuru yapan öğretim elemanlarınca sağlanan elektronik belgelerle birlikte saklanması işlemleri önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Eksik belgeler tamamlanıp gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Değerlendirme Raporunu içeren

1) “Karar Tutanağı Formu”nun yine aynı sitenin belgeler kısmında sağlanan “Komisyonların Dekanlığa/Müdürlüğe Üst Yazısı” yazışma şablonu kullanılarak Dekanlıkların/Müdürlüklerin onayı alındıktan sonra

2)Öğretim Elemanına ait Başvuru Beyan Formu,

3) YÖKSİS çıktısı ve

4) Başvuru dosyaları ile birlikte “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna” yine aynı sitede sağlanan “Dekanlıkların/Müdürlüklerin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere Rektörlük Üst Yazısı” yazışma şablonu kullanılarak iletilir. 

Akademik Teşvik sürecinde evrak akışı aşağıdaki çizelge uyarınca ve belirtilen formatlarda yapılmalı, ilan edilen akademik teşvik takvimine uyulmalıdır.

Elektronik ve Resmi Yazı Belge Kontrol Çizelgesi

 

 

Komisyonların Dekanlığa/Müdürlüğe Üst Yazısı

 

 

Komisyon Yazı Eki

(EK-1. Bölüm Başvuru Değerlendirme Özet Tablo)

 

Birimlerin Rektörlük Üst Yazısı

Birimlerin Rektörlük Üst Yazı Eki

(EK.1 Akademik Teşvik Birim Başvuru Envanteri)

 

YÖKSİS Çıktısı

Karar Tutanağı ve Değerlendirme Formu

Öğretim Elamanı Başvuru Beyan Formu

Başvuru Dosyası Destek Belgeler

Format

PDF

WORD*

PDF

WORD*

PDF

PDF

PDF

Basılı

Evrak Takip

X

X

X

X

 

 

 

 

Elektronik (akademiktesvik@mu.edu.tr)

 

X

 

X

X

X

X

 

Elden (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı)

 

 

 

 

X

X

X

X


Akademik Teşvik Sürecinde Evrak Akışında İzlenmesi Gereken Düzeni Açıklamaktadır.

* İlgili dosyaların üzerinde elektronik işlem yapılacağından MS Word formatında elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu başvuruları değerlendirerek kararını ilan eder (MUYBİS üzerinden ilan edilecektir)

İtirazlar için süre teşvik takviminde belirtildiği gibi ilan tarihinden itibaren 5 iş günüdür. İtirazlar Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yazı ile yapılır.

Komisyon 5 iş günü içerisinde itirazları değerlendirerek nihai kararı verir ve ilan eder.

 

Yardım
Akademik Teşvik Belgeleri
İletişim

Akademik Teşvik ile İlgili Tüm Sorularınız için

 

akademiktesvik@mu.edu.tr 

 

adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Ziyaretçi İstatistikleri
Bugün : 21
Aylık : 237
Yıllık : 11939
Toplam : 65013

 

Yukarı Çık