2016 Akademik Teşvik Takvimi

Faaliyet

Takvim

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının Oluşturulması

22 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017

 
Öğretim elemanlarınca İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgelerin de sunularak başvuruların yapılması
 

6-15 Ocak 2017

 
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca başvuruların incelenmesi ve eksik belgelerin temin edilerek değerlendirilmesi
 

16-22 Ocak 2017

 
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından karar tutanaklarının hazırlanması, başvurularla ilgili değerlendirme raporlarının ve ekinde puan tablolarının imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi
 

23-24 Ocak 2017

Başvuruların ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve sonuçlandırılması

25 - 27 Ocak 2017

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının duyurulması

30 Ocak 2017

Komisyon kararlarına itirazların yapılması

30 Ocak - 5 Şubat 2017

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların değerlendirilmesi ve nihai sonuçların duyurulması

6 - 10 Şubat 2017

 

 

 

Yardım
Akademik Teşvik Belgeleri
İletişim

Akademik Teşvik ile İlgili Tüm Sorularınız için

 

akademiktesvik@mu.edu.tr 

 

adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Yukarı Çık