2017 Akademik Teşvik Takvimi

Faaliyet

Takvim

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının Gözden Geçirilmesi/Oluşturulması

25-29 Aralık 2017

 
Öğretim elemanlarınca İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgelerin de sunularak başvuruların yapılması 
 

2-12 Ocak 2018

 
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca başvuruların incelenmesi ve eksik belgelerin temin edilerek değerlendirilmesi   
 

15-24 Ocak 2018

 
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından karar tutanaklarının hazırlanması, başvurularla ilgili değerlendirme raporlarının ve ekinde puan tablolarının imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi
 

25-26 Ocak 2018

Başvuruların ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve sonuçlandırılması

29 Ocak - 2 Şubat 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının duyurulması

2 Şubat 2018

Komisyon kararlarına itirazların yapılması

2-8 Şubat 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların değerlendirilmesi ve nihai sonuçların duyurulması

8-9 Şubat 2018

 

 

 

Yardım
Akademik Teşvik Belgeleri
İletişim

Akademik Teşvik ile İlgili Tüm Sorularınız için

 

akademiktesvik@mu.edu.tr 

 

adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Yukarı Çık