2018 Akademik Teşvik Takvimi

Faaliyet

Takvim

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının Gözden Geçirilmesi/Oluşturulması

24-28 Aralık 2018

 
Öğretim elemanlarınca İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgelerin de sunularak başvuruların yapılması 
 

2-11 Ocak 2019

 
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca başvuruların incelenmesi ve eksik belgelerin temin edilerek değerlendirilmesi   
 

14-23 Ocak 2019

 
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından karar tutanaklarının hazırlanması, başvurularla ilgili değerlendirme raporlarının ve ekinde puan tablolarının imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi
 

24-25 Ocak 2019

Başvuruların ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve sonuçlandırılması

28 Ocak - 31 Ocak 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının duyurulması

31 Ocak 2019

Komisyon kararlarına itirazların yapılması

31 Ocak-6 Şubat 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların değerlendirilmesi ve nihai sonuçların duyurulması

7-8 Şubat 2019

 

 

 

Yardım
Akademik Teşvik Belgeleri
İletişim

Akademik Teşvik ile İlgili Tüm Sorularınız için

 

akademiktesvik@mu.edu.tr 

 

adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Yukarı Çık