Akademik Teşvik Başvuru Aşamaları

Başvuru Noktası:

MUYBİS üzerinden “Akademisyen Modülü” nü kullanarak başvurunuzu yapınız.
Kadronuzun olduğu birimde uzmanlık alanınıza en yakın “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”nu seçiniz.

Başvuru Öncesi Hazırlıklar:
  • 27.06.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yeni “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ni mutlaka dikkatlice okuyunuz.  
  • YÖKSİS girişinde sağlanan yardım dokümanı sürekli güncellenmektedir, yardım dokümanını okuyunuz.
  • Başvurunuzda akademik faaliyetler için hangi destekleyici belgeleri sunacağınızın bir listesini yapınız. Beyan edilen faaliyetlerin belgelendirilmesi esastır. Hangi belgelerin gerektiği Akademik Teşvik Başvuru Rehberinde açıklanmaktadır. Yönlendirmeler için http://akademiktesvik.mu.edu.tr/ sayfasını ve akademiktesvik@mu.edu.tr adresinden gelen e-postaları takip ediniz.
Başvuru Dosyalarının Hazırlanması:
  • YÖKSİS’ten aldığınız çıktı ile birlikte akademiktesvik.mu.edu.tr sitesinde sağlanan Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formunu eksiksiz olarak doldurunuz.
  • Beyan Formu ve YÖKSİS çıktınız ile beraber gerekli destekleyici belgeleri MUYBİS üzerinden sununuz.
  • Sağladığınız belgelerin ilgili faaliyet kapsamında sizinle ilgili kısmını pdf üzerinde renkli vurgu ile belirtiniz.
 
Islak imzalı belgelerinizi (kanıt belgeler hariç) dosyalayarak “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”na 15 Ocak 2020 tarihine kadar teslim ediniz.
>