Akademik Teşvik Başvuru Aşamaları

Başvuru Noktası:
Kadronuzun olduğu birimde uzmanlık alanınıza en yakın “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”na başvurunuz. Uzmanlık alanı farklılığı sebebi ile başvurusu alınamayan öğretim elemanlarımız başvurularını “Birim Komisyonunun” yazılı gerekçesi ile birlikte doğrudan “Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na gönderebilirler.

Başvuru Öncesi Hazırlıklar:
  • 27.06.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yeni “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ni mutlaka dikkatlice okuyunuz.  
  • YÖKSİS girişinde sağlanan yardım dokümanı sürekli güncellenmektedir, yardım dokümanını okuyunuz.
  • Başvurunuzda akademik faaliyetler için hangi destekleyici belgeleri sunacağınızın bir listesini yapınız. Beyan edilen faaliyetlerin belgelendirilmesi esastır. Hangi belgelerin gerektiği http://akademiktesvik.mu.edu.tr/ adresinde belgeler kısmında ilgili dokümanda açıklanmaktadır. Yönlendirmeler için http://akademiktesvik.mu.edu.tr/ sayfasını ve akademiktesvik@mu.edu.tr adresinden gelen e-postaları takip ediniz.

Başvuru Dosyalarının Hazırlanması:
  • YÖKSİS’ten aldığınız çıktı ile birlikte akademiktesvik.mu.edu.tr  sitesinde sağlanan Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formunu eksiksiz olarak doldurunuz.
  • Gerekli destekleyici belgeleri eksiksiz şekilde temin ediniz.
  • Faaliyetlere ilişkin hazırlanan kanıt belgeler üzerinde; YÖKSİS’ten alınan akademik teşvik başvuru çıktısında her bir faaliyet için tanımlanan faaliyet türüne karşılık gelen numara ((1)- Proje, (2)-Araştırma vb.) ve başvurulan çalışmanın ilgili kategorideki sırasının (örneğin 3. proje için kanıt belge üzerine (1)-3. kodlu olduğunun) belirtilmesi/işaretlenmesi/etiketlenmesi gerekmektedir.
  • Sağladığınız belgelerin ilgili faaliyet kapsamında sizinle ilgili kısmını kırmızı kalem ya da fosforlu kalem ile belirtiniz.

Başvuru dosyanızı;

1) İmzalı başvuru beyan belgesi
2) YÖKSİS çıktısı
3) Gereken destekleyici belgeler

olacak şekilde, yukarıdaki sıralamaya göre dosyalayarak “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”na 7 Ocak 2020 tarihine kadar teslim ediniz.

Başvuru Beyan Formunu elektronik olarak (MS Word ortamında) doldurmanız ve YÖKSİS çıktınızın da bir elektronik kopyasını (tarayarak pdf formatında) oluşturarak, dosya isimlerinde başvuru sahibinin adı soyadı olacak şekilde komisyona iletmeniz, dosyanızı poşet dosya kullanımı yapmadan hazırlamanız işlemleri hızlandırması açısından tavsiye edilir.

Son Güncelleme Tarihi : 25.12.2019 10:15 Okunma Sayısı : 1437

Son Duyurular
>